Sjukhusen måste städas ordentligt

Alla offentliga rum ska vara rena och hälsosamma att vistas i. Detta gäller i synnerhet för sjukhus och andra vårdinstitutioner. Personer som är sjuka har i regel alltid nedsatt immunförsvar. Samma förhållande gäller för barn och gamla. Sjukhus som slarvar med städningen leder till hundratals dödsfall varje år.

Det är inte alltid enkelt att definiera vad som är damm. Allt damm är inte heller farligt. I sjukhusmiljöer finns det dock inget utrymme för estimeringar. Nya mätinstrument har visat att många svenska sjukhus inte är tillräckligt rena. Pengar som spenderas på städning kan alltså rädda människoliv. Det finns många städföretag som kan råda bot på det här problemet. Städarna är ett etablerat företag med goda omdömen. Se alla deras kontor, det finns säkert ett i din närhet.

Hur mycket ska städning kosta? 

De offentliga utgifterna är ständigt stora. Många kommuner försöker därför dra in på kostnader. Ett område som brukar vara föremål för besparingar är just städning. Men hur är det med städning av sjuk, finns det särskilda krav som varje kommun måste uppfylla?

  • Den svenska lagboken reglerar sjukhusmiljön. Den reglerar bland annat hur personalen ska hantera sin personliga hygien. Den reglerar även hur de ska behandla känsliga patienter. Det finns emellertid inte någon specifikation för hur omfattande städningen av ett sjukhusrum ska vara. Det framgår dock tydligt att sjukhusmiljön och utrustningen ska vara ren.

  • Någon övergripande norm för städningen finns inte. Det finns exempelvis inte ett antal certifierade städfirmor som får städa på sjukhus. Det är upptill de olika regionerna i landet att säkerställa att städningen är tillräckligt bra.

  • Det finns dock ett antal förhållningsregler som sjukhusen ska följa. Samtliga rum där patienter vistas ska städas minst en gång per dag. Detta gäller även andra utrymmen som patienterna kan tänkas besöka. Exempelvis badrum och uppehållsrum.

De befintliga lagarna och reglerna ger alltså utrymme för tolkning. Det är inte svårt att föreställa sig att kommuner vill hitta den billigaste städningen. En annan faktor att ta i beaktande är lagen om upphandling. Den stipulerar att offentliga institutioner måste annonsera om arbeten. Inte allt för sällan väljer den berörda organisationen det billigaste alternativet. 

Sjukhusen ska vara rena

Här satsas det på ordentlig städning av sjukhusen. Detta är en rubrik som befolkningen i Västerås nyligen kunde läsa. Sjukhuset i Västerås hade tidigare stora problem med bakteriespridning. Efter en virusspridning såg man ingen annan åtgärd än att helt lägga om sina rutiner.

De allra största åtgärderna har dock inte kostat så mycket. Dessa åtgärder har handlat om att ta bort allt som förhindrar en steril miljö. Tidigare var det vanligt med exempelvis leksaker i patientrummen. Alla dessa typer av prylar har istället tilldelats specifika rum.

Städningen har också fått ett nytt schema. De skrubbar oftare golven och städutrustning byts ut kontinuerligt. Medarbetarna på sjukhuset vittnar om att åtgärderna inte har tagit särskilt mycket energi. Den extra energin som går till städning har dock kompenserats av komplimanger från patienter. 

Städdebatten är ständigt aktuell. För inte allt för länge sedan genomfördes en stor undersökning på ett sjukhus i Stockholm. Undersökningen visade på stora brister ur flera perspektiv. De kunde vidare konstatera att patienterna inte befann sig i en säker miljö. 

Vem ska sköta städningen?

Städning har länge varit ett arbete med låg status. Det finns många exempel på förbättringsområden. Städbranschen behöver bättre avtal för sina medarbetare. Tyvärr är branschen delaktig i att bland annat utnyttja invandrare. 

  • Branschen har en historia av att utnyttja billig arbetskraft. Inte allt för sällan ser man även företag utan kollektivavtal. Fackförbunden har dock länge försökt förbättra branschens villkor.

  • Många städjobb har upphandlats genom stora avtal. I avtalen ingår det ofta flera timmars städning under långa perioder. Undersökningar har visat att företagen ofta glömmer miljöaspekten i de stora avtalen för att de vill spara pengar. Konsekvenserna för detta faller inte bara på miljön. Den som utför arbetet riskerar också sin hälsa.

  • Undersökningar visar även på en obalans mellan könen. Kvinnorna får ofta enformiga uppgifter som utsätter delar av kroppen för stor belastning. Männen får i sin tur de lite mer tyngre arbetena. Detta leder till förslitningsskador som ofta drabbar rygg och nacke.

  • Städning av hem inkluderar ofta stress och dåliga produkter. En del städföretag tillhandahåller inte egna produkter för städning av hem. Detta gör att städaren får använda det som finns disponibelt i hemmet. Risken är då att produkter som används är skadliga att använda på en daglig basis.

  • Slutligen kan rapporten visa att yrket i regel är väldigt tungt. De allra flesta klarar inte av en heltidstjänst. Personer som är i stort behov av pengar är dock villiga att arbeta heltid. 

Aftonbladets undersökning kunde se att EU-migranter är den senaste gruppen att utnyttjas av branschen. De arbetar ofta långa timmar med undermålig lön. Som vi redan har nämnt är inte alltid heller arbetsmiljön den bästa.

Sjukhusens dilemma

Sjukhusens besparingskrav är inte alltid kompatibelt med ordentlig städning. Tillsammans med inhyrda städare finns det dock god potential för att skapa en ren miljö. I ett första steg bör sjukhusen anlita pålitliga företag. Ett pålitligt företag ska kunna ta ansvar för sina medarbetares hälsa. Arbetets natur kräver att man hela tiden arbetar förebyggande mot belastningsskador.

Sjukhusen kan även spara pengar på att spendera lite extra på städning. Ett pålitligt företag behöver bara inskolas i den nya miljön en gång. Behöver de istället ständigt byta företag tillkommer en kostnad varje gång. Det blir en ond spiral om upphandlingen alltid väljer det billigaste alternativet. 

Sjukhuspersonal tillsammans med inhyrd städpersonal kan ha gemensamma rutiner. Det kan handla om att hjälpas åt och arbeta i förebyggande syfte. Sjukhuspersonalen kan bland annat själva ta sig an de lite enklare städsysslorna. När städpersonalen sedan kommer kan de göra den grundläggande städningen. 

 

81 thoughts on “Sjukhusen måste städas ordentligt”

  1. teetedit Her Liber Compositae Medicinae Book of Composite Medicines which became Causae et Curae Causes and Cures also compiled in the s discusses the symptoms and treatments of physical and mental diseases holisticallyas an interplay of body and soul. https://www.alevitrasp.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.