Konsten att mögelsanera målningar

Mögel kan åstadkomma stora skador. Det är inte bara boende- och luftmiljön som påverkas. Ibland drabbas även möbler och tavlor. Det kan nästintill vara en konst att bli av med möglet. I den här artikeln listar vi några tillvägagångssätt.

Du bör i ett första steg analysera fuktskadorna. Är det bara möbler och tavlor som har blivit angripna? Hur ser det ut i taket? Det kan vara svårt att bestämma omfattningen av mögelangreppet. Ibland kan du behöva ta hjälp av professionella fuktsanerare för att utvärdera skadorna. Det finns ett företag i Stockholmsregionen som har specialiserat sig på detta. På hemsidan kan du läsa mer om deras tjänster.

Rengöring steg för steg

  • I ett första steg bör du införskaffa specialanpassat rengöringsmedel. Det finns många olika rengöringsmedel som är anpassade för mögel. Alla rengöringsmedel är dock inte anpassade för att vara skonsamma mot rengöringsytan. När du rengör målningar vill du förmodligen se till så att inte själva målningen tar skada. Du kan fråga säljarna i detaljhandeln gällande ett lämpligt rengöringsmedel. 
  • Du bör sedan avgöra om det handlar om en restaurering eller rengöring. Om tavlan är väldigt hårt angripen kan det vara tal om en restaurering snarare än en rengöring. Du får räkna med att tavlan ändrar utseende om du måste genomföra en restaurering.
  • Rengöringen blir enklare om du tar det i flera steg. Du kan börja med en begränsad yta. Låt sedan tavlan vara i några dagar. Du kan sedermera utvärdera resultatet i lugn och ro. Fungerar rengöringsmedlet? Skadar den färgerna? Om resultatet är tillräckligt bra kan du fortsätta med resten av rengöringen. 
  • Själva rengöringen blir enklare om det endast finns mögel i kanterna. Du kan i detta fall försiktigt torka av mögelsvamparna. Du bör sedan förstärka kanterna för att förhindra nya angrepp. Det finns bland annat specialanpassat lim som du kan använda för detta ändamål. 
  • Hur ser tavelramen ut? Är den gjord av trä? En del material är väldigt benägna att drabbas av fuktskador. Du bör byta ut ramen om den har drabbats av fuktskador. Detta kan dock vara en svår uppgift beroende på hur tavlan är utformad. Du bör alltid vara försiktig och se till så att ramen inte är sammanfogad med målningen.

När du är klar med rengöringen fortsätter det större arbetet. Det är dessvärre sannolikt att även delar av din bostad har blivit mögelangripet. Läs mer om hur du kan fixa ditt hus.

Andra exempel 

Det gäller att vara försiktig när flera hundra år gamla målningar ska mögelsaneras.

I det här fallet handlar det om en kyrka med en rad olika gamla målningar. Vissa målningar dateras till 1600-talet. Rengöringsarbetet är minst sagt ett ambitiöst projekt. Kyrkan och kommunen har betalat 2 miljoner kronor för att rengöra samtliga tavlor.

Personerna som arbetar med rengöringen har lång erfarenhet inom området. Som vi redan har nämnt är själva rengöringen en konst i sig. Detta exempel beskriver hur det går till i praktiken och de resurser som krävs för att genomföra ett bra arbete.

Är det möjligt att rengöra samtliga tavlor utan restaurering? Detta är en svår fråga. För en mycket erfaren yrkesman kan det vara möjligt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till. 

Det är svårt att veta hur färgen kommer att reagera på rengöringen. Det kan som bekant handla om färg som har flera hundra år på nacken. Det är i dessa fall svårt att veta på förhand hur färgen kommer att reagera. Kalkning är en annan viktig faktor. Man började nämligen att kalka tavlorna för cirka 200 till 300 år sedan. Detta brukar generellt sett konservera tavlorna under längre tidsperioder.

I vissa fall är det däremot inte bara tal om en rengöring. Den som utför rengöringen måste ofta restaurera vissa delar. Många människor gillar inte detta. Man menar att restaureringen raderar delar av den ursprungliga designen och därmed också värdet av tavlan.

Samtidigt måste vi förstå att få saker här i livet varar för evigt. Detta gäller inte minst materiella ting. Ordet restaurering behöver inte vara så skrämmande som det låter. Ibland handlar det mer om att förstärka kanterna och täcka över vissa delar där färgen har släppt.

Hur du förhindrar framtida problem

HD skriver om bättre ventilation i byggmoduler. Med tiden har man förstått att nästan alla byggnader är i behov av en god ventilation. Fuktskador är nämligen ovanligare i miljöer som har god ventilation. Detta gäller främst för luftmiljön i din bostad. Det gäller också för dina möbler och andra saker.

I den här artikeln har vi främst pratat om rengöring av tavlor. Gamla tavlor och möbler kan med tiden drabbas av mögel. Det är inte ovanligt att detta händer. Du minskar dock risken för att de ska drabbas av fuktskador om du har en god ventilation.

En välfungerande ventilation är ofta förenat med kostnader. Om du har ett hus är det en god idé att installera ett omfattande ventilationssystem. Det är lika bra att ta den här kostanden så snabbt som möjligt. Det är en dålig idé att vänta på att du ska få fuktskador innan du åtgärdar problemet. Fuktskador sänker också värdet på din bostad.

Finns det andra åtgärder som inte är förenade med stora kostnader? En enkel åtgärd är att kontrollera bostadens isolering. Du bör kontrollera hela bostaden när du gör detta. Ett läckande tak på vinden är i regel farligare än ett läckage i vardagsrummet. Vinden tenderar vi nämligen att kontrollera sällan. Ett läckage på vinden kan därför skapa stora skador under bara några veckor.

Du bör också se till att lufta samtliga bostadsytor. Vissa bostadsytor, exempelvis källaren och vinden, tenderar att stå orörda under långa tidsperioder. Det är minst sagt viktigt att lufta dessa ytor. Annars riskerar inomhusluften att stanna länge i dessa utrymmen. När årstiden sedan förändras kan det ske en relativt hastig temperaturskillnad, vilket ofta är boven till fuktskador.

Vi tenderar dessutom att förvara många saker i dessa bostadsytor. Ibland paketerar vi också dessa saker på ett felaktigt sätt. Allt detta bidrar till mögelrisken.

Sammanfattning 

I den här artikeln har du fått ett antal nycklar för att kunna genomföra en ordentlig rengöring. Du behöver inte vara rädd för att prova på egen hand. Det kan dock som sagt vara en bra idé att börja med en begränsad yta. Du vill inte förstöra en hel målning bara för att rengöringsmedlet inte fungerar.

Om du är väldigt osäker kan det vara en god idé att ta hjälp av professionella yrkesutövare. Det finns personer som har jobbat med detta under en lång tidsperiod. Ett bra exempel är personerna som jobbade med kyrkans tavlor. 

Du bör i ett sista steg försäkra dig om att inga framtida problem uppstår. Detta handlar främst om din boendemiljö. En bostad med en dålig ventilation kommer med en stor sannolikhet få problem med fukt. Detta problem kan sedermera sprida sig till dina möbler och andra inredningsattiraljer.

Du kan även här konsultera professionella yrkesutövare. Olika bostadsmiljöer har olika förutsättningar för att få problem med fukt. Ibland kan till och med nybyggda hus vara i riskzonen för att få fuktproblem. Det kan exempelvis handla om en mindre felkonstruktion som förhindrar en god ventilation.

Tänk på att en investering i ventilation är en investering för framtiden. Du kommer höja värdet på din bostad och du kommer framförallt förhindra otrevliga fuktskador som kräver dyra renoveringar.