Bli expert på personalhantering

Vad är egentligen personalhantering? Dels så är det hur du tar hand om din personal. Hur de mår fysiskt och psykiskt. Du måste skapa en god arbetsmiljö för dem. Inte bara för att de ska jobba bättre utan främst för att det är humant att göra det. Det handlar om att lösa konflikter och se till att allting fungerar på arbetsplatsen. 

Men personalhantering kan också innebära allt det administrativa som sker bakom kulisserna. Allt från schemaläggning och tidrapportering till lönehantering och annat som är direkt relaterat till personalen. Med andra ord så är det ett ganska stort begrepp. Det är även ett vitt område med mycket att göra. Så du måste vara väl organiserad för att hinna med allt och göra det på bästa sätt. 

Hur du får en effektiv personalhantering

Alla företag hanterar sin personal på ett eller annat sätt. Det ligger i affärsvärldens natur. Men du kan göra det enklare för dig själv genom att utnyttja de resurser som finns. Det måste inte bli en börda eller något som hela tiden ligger efter. Både ledningen och personalen föredrar när allt flyter på så smidigt som möjligt. För alla har ju andra viktigare saker att lägga ner sin tid på. Du får enklare personalhantering med de rätta verktygen. 

Nu för tiden borde det vara en självklarhet att satsa på ett elektroniskt system. Ett där alla kan lägga in sin information. Om det är uppgifter som upprepas flera gånger så ska de kunna läggas in en gång för alla. Det ska också vara lätt att koppla samman och använda information för olika saker. Som en slags växel där du kan dra nytta av vad andra har lagt in. Det gör att alla blir mer effektiva, men minskar också riskerna för att något ska gå fel. 

Satsa på att vara effektiv

För att vara produktiv måste du ha allting mer eller mindre under kontroll. Det är viktigt att vara effektiv på så många olika sätt som möjligt. Men eftersom dina medarbetare är människor så har du den faktorn som måste räknas med. Det gäller att hitta ett system som kan dra ner på eller helt eliminera chansen för fel. Med elektroniska hjälpmedel så är du ganska mycket på den säkra sidan. Så länge som folk är noggranna när de lägger in sin information så tar systemet hand om det hela på ett effektivt men ändå korrekt sätt. Digitala verktyg för ökad produktion. 

Det är hela tiden en balans mellan att ha kontroll, att vara effektiv och omtanke för dina medarbetare. Skaffa ett system för personalhantering som inte blir en börda för dem. Bara det här med tidrapportering som ofta kommer upp i medierna. Du behöver ett system där det är svårt att fuska, i alla fall inom vissa branscher. Men samtidigt så ska det vara lätt att använda det. Dina anställda behöver inte extra jobb bara för att rapportera sin tid. En mobilapp som är kopplad till ditt system kan vara den bästa lösningen för alla. 

Lära känna din personal

Men personalhantering är också just den mänskliga faktorn. En del chefer är skickliga på att hantera sin avdelning eller företag. De känner inte bara till personalens styrka men även deras svagheter. Idag är det ganska vanligt att du får berätta mer om din personlighet under en anställningsintervju. Eventuellt ta ett test för att se vilken personlighetstyp du är. Det här är inte för att de ska lära känna dig utan och innan. Utan det handlar om att kombinera olika personligheter på rätt sätt. 

Det har visat sig att en avdelning eller grupp fungerar som allra bäst när du blandar de rätta sortens människor. Inte bara grundat på deras kunskaper, även om det naturligtvis är det första du ska tänka på. Men även det här med att en del är ledartyper, andra jobbar bäst för sig själva, och så vidare. Det här är personalhantering med råge, men något som verkar fungera väldigt bra på flera företag. Naturligtvis kräver det sin man eller kvinna för att klara av att läsa av folk. Men det är också därför som inte alla jobbar med personalhantering. Läs i Expressen om experten på personalhantering. 

Ta hjälp av elektroniken

Du kan inte mäta allt som har med människor att göra. Det är därför som den ovan nämnda sortens personalhantering bäst sköts av en person. Men det finns mycket annat som system och program kan ta hand om. Tänk bara på schemaläggning som är en så stor sak på många företag. Framför allt på förskolor eller inom vården, men även inom andra yrken. Du har flera anställda som tillsammans ska täcka alla skift, och det kan handla om 12-15 timmar som företaget inte får vara utan personal. 

Som om det inte räcker med att skiften ska planeras så är det alltid någon som jobbar deltid eller som är ledig av andra orsaker. Sjukskrivningar och vab är också vanliga, vissa tider på året mer än andra. Om du då kan ha ett effektivt system som hjälper dig med schemaläggningen så kan du spara in mycket tid. För att inte tala om att det tar bort en stor börda som idag ligger på ansvarig personal. 

Bland annat kan du lägga in alla namn och personuppgifter med en gång. De behöver inte upprepas eftersom de är de samma varje vecka eller månad. Detta kan underlätta även för lönehanteringen som ju är nära kopplad till schemat och tidrapporteringen. Du kan lägga in vem som inte ska komma tidigt och vem som måste gå hem i tid för att hämta barnen på dagis. Vem som pluggar på torsdagar eller har andra fasta uppdrag. 

Experter på personalhantering

Du kanske inte alltid bara kan trycka på en knapp för att mirakulöst få ut ett schema, men ofta är det så enkelt. Det finns mycket annat som ska göras inom en verksamhet så det gäller att vara effektiv när det kommer till administrativa saker. Med ett bra system kan du lättare lägga fokus på företagets verkliga inriktning, vad den än är. Bli expert med hjälp av elektroniken.